logo_50_lecie_20_02_2020_wybrzeze_kolor_400.jpg

W roku 2020 PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże obchodzi dwie rocznice: 50-lecie Elektrociepłowni Gdańskiej i 45-lecie Elektrociepłowni Gdyńskiej.

Korzenie energetyki na Wybrzeżu sięgają końca XIX wieku. 18 lipca 1899 r. nastąpił rozruch Elektrowni Ołowianka, która w późniejszym okresie już jako elektrociepłownia działała nieprzerwanie do 1997 r. W dawnych jej budynkach – po rewitalizacji - dzisiaj znajduje się siedziba Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, której mecenasem jest PGE Energia Ciepła S.A.

W związku z rosnącymi potrzebami energetycznymi miasta Gdańska, w 1967 r. – w ramach „Zakładów Energetycznych Okręgu Północnego Przedsiębiorstwa Państwowego” - powołano „Elektrociepłownię Gdańsk II w Budowie”. Elektrociepłownia rozpoczęła swój pierwszy sezon grzewczy 50 lat temu - w 1970 r.

ec-olowiankaa.jpg

Historia energetyki zawodowej w Gdyni sięga roku 1935, kiedy to przystąpiono do budowy elektrowni na terenie Portu Gdynia. Elektrownia EC1 Gdynia została uruchomiona w 1936 r. i posiadała moc elektryczną 7,5 MW.

Na początku roku 1940 na terenie portu Niemcy przystąpili do budowy stoczni wraz z drugą elektrownią, EC2 Gdynia. Obie jednostki wytwórcze w późniejszych latach pracowały jako elektrociepłownie.

Budowę obecnej elektrociepłowni EC3 Gdynia rozpoczęto w 1971, a ostatni blok energetyczny (nr 2) przekazano do eksploatacji w 1990 r. W listopadzie 1974 r. zakończono budowę dwóch z czterech planowanych kotłów: parowego o wydajności 70 t/h i wodnego o wydajności 50 Gcal/h. Pozostałe dwa kotły oddano do eksploatacji 45 lat temu - w październiku 1975 r. Zakończono też inwestycje komunalne, co pozwoliło uruchomić urządzenia tak w źródle, jak i u odbiorcy.

31 grudnia 1993 r. przedsiębiorstwo Elektrociepłownie Wybrzeże (poprzednio: Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże) z przedsiębiorstwa państwowego stało się jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Rusza program zmniejszenia uciążliwości produkcji dla środowiska oraz zwiększenia dyspozycyjności urządzeń. Wymieniamy palniki na niskoemisyjne, modernizujemy elektrofiltry poprzez zainstalowanie stacji operatorskich typu MASTER na blokach BC50. W naszych elektrociepłowniach pracuje średnio niespełna 2500 osób.

W 1995 r. modernizujemy instalację odpopielania i rozpoczynamy współpracę z zakładem utylizacji popiołów Pollytag S.A.  Wycofujemy z eksploatacji elektrociepłownię Ołowianka oraz gdyńskie EC1 i EC2. Przekazujemy do eksploatacji blok nr 5 oraz nr 2 BC-50 z oprogramowaniem komputerowym PROCONTROL. Nasza całkowita moc cieplna wynosi 936 MWt, a moc elektryczna 242,5 MWe.

W XXI wiek wkraczamy z nowymi wyzwaniami. Rozpoczynamy proces konsolidacji organizacyjnej elektrociepłowni gdańskiej i gdyńskiej.

26 lutego 2001 r. nastąpiła prywatyzacja firmy - stajemy się częścią francuskiego koncernu energetycznego Electricité de France. Nie ustajemy w doskonaleniu procesu produkcji, a także bezpieczeństwa pracy. Przygotowujemy się do wprowadzenia systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2000.

W latach 2006-2009 nagrody sypią się jak z rękawa. Za mecenat Polskiej Filharmonii Bałtyckiej otrzymujemy Arts&Business Award. To uznanie dla tych, którzy pokazują, że partnerstwo kultury oraz biznesu jest możliwe. Otrzymujemy też nagrodę EFQM – Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością – „Uznanie za Doskonalenie – poziom 4 gwiazdki” oraz „Przedsiębiorstwo Fair Play” za etyczne postępowanie w działalności gospodarczej. Prezydent Miasta Gdańska honoruje nas nagrodą Mecenas Kultury Gdańska, a za wkład w rozwój rumskiego sportu otrzymujemy tytuł Sponsora Sportu Miasta Rumi. Rejestrujemy się w Europejskim systemie EMAS, bardziej wymagającym i prestiżowym niż ISO 14001.

W obu elektrociepłowniach uruchamiamy instalację współspalania biomasy. Z Unii Europejskiej otrzymujemy dofinansowanie inwestycji dostosowania obu elektrociepłowni do pracy bezskładowiskowej. Nowe zbiorniki na popiół zostały oddane do eksploatacji w 2011 r. 

2 stycznia 2014 r. stajemy się Oddziałem Wybrzeże EDF Polska S.A. Pod koniec 2015 roku następuje w Gdańsku i Gdyni rozruch nowych instalacji odsiarczania spalin. Od 1 stycznia 2016 r. pracują już pełną parą, zgodnie z nowymi normami środowiskowymi. 

13 listopada 2017 r. zakończył się proces zakupu aktywów Grupy EDF w Polsce przez Grupę Kapitałową PGE, która przejęła 8 elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, w tym gdańską i gdyńską. Staliśmy się częścią wielkiego polskiego koncernu energetycznego i częścią linii biznesowej ciepłownictwo pod marką PGE Energia Ciepła S.A.

W 2019 r. PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku został laureatem XII edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", zorganizowanym przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność", pod patronatem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Historia zatoczyła koło. 12 lat temu taki sam certyfikat w I edycji konkursu odbierał z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Prezes Waldemar Dunajewski.

Historia Elektrociepłowni Gdańskiej i Gdyńskiej to ciągły rozwój i otwartość na zmiany. Przed nami zmiana pokoleniowa pracowników EC i całkowita transformacja technologiczna. Historia pisze się dalej…

_mg_4296_2016-08-03-edf-gdansk-dron_1.jpg
pgeenergiaciepla_site