Profil działalności

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Po integracji aktywów ciepłowniczych, od stycznia 2019 r. do PGE Energia Ciepła przeszło sześć elektrociepłowni - W Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu, Lublinie i Rzeszowie, należących wcześniej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK).

W wyniku integracji, PGE Energia Ciepła jest największą firmą na rynku ciepła w Polsce, posiadającą  ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 12 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,3 GWt mocy elektrycznej 4,1 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 538 km.

PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także  w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku.

Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie znajduje się Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju.

PGE Energia Ciepła i jej spółki zależne w liczbach (dane za 2017 r.):

Moc elektryczna zainstalowana:

4,12 GWe

Moc cieplna zainstalowana: 

7,72911 GWt

Produkcja energii elektrycznej:

16,57 TWh

Długość sieci ciepłowniczych:

524,50 km

Liczba użytkowników ciepła sieciowego:

ok. 1,3 mln

Produkcja ciepła:

46,23 PJ

PGE Energia Ciepła jest liderem linii biznesowej Ciepłownictwo, wydzielonej w oparciu o Strategię Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE.

Rolą PGE Energia Ciepła w tym projekcie jest stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa poprzez wykorzystywanie potencjału wzrostu rynku ciepła sieciowego w Polsce. Celem tych działań jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza w polskich miastach oraz wzrostu poziomu dobrobytu społecznego.

Struktura PGE Energia Ciepła 

PGE Energia Ciepła prowadzi swoją działalność poprzez oddziały, spółki i podmioty zależne i pośrednio zależne.

 

Oddziały PGE Energia Ciepła:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Warszawie - Siedziba spółki

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie - Elektrociepłownia w Krakowie

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku - Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach - Elektrociepłownia 

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy - Elektrociepłownia

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie - Elektrociepłownia

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków - Elektrociepłownia

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim - Elektrociepłownia i sieć ciepłownicza

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu – Elektrociepłownia i sieć ciepłownicza

 

Spółki zależne PGE Energia Ciepła:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. - Elektrociepłownie we Wrocławiu i w Siechnicach oraz sieć ciepłownicza w Gminie Siechnice

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. - Elektrociepłownia i sieć ciepłownicza w Zielonej Górze

PGE Toruń S.A. - Elektrociepłownia i sieć ciepłownicza w Toruniu

PGE Paliwa Sp. z o.o. - spółka usługowa (zakupy, dostawy i sprzedaż paliw)

Torec Sp. z o. o. , ZOWER z o.o.- spółki usługowe - usługi zagospodarowania ubocznych produktów spalania

PEC Zgierz - spółka usługowa

pgeenergiaciepla_site