PGE Energia Ciepła zaprasza do współpracy:

  • przedsiębiorstwa ciepłownicze,
  • przemysłowych odbiorców ciepła i energii elektrycznej,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • zarządców nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
  • deweloperów,
  • inne podmioty zainteresowane dedykowaną ofertą dostaw usług z zakresu komfortu energetycznego, tj. ciepła, chłodu i energii elektrycznej.

W ramach współpracy przeprowadzamy szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną, określającą potrzeby i możliwości inwestycji w rozwój istniejącej lub budowę nowej infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej. Bazując na rozległym doświadczeniu GK PGE proponujemy wykorzystanie innowacyjnych i wysokosprawnych technologii, przyczyniających się do poprawy jakości powietrza oraz komfortu cieplnego odbiorców. Jako podmiot odpowiedzialny społecznie dbamy również, aby proponowane rozwiązania były akceptowalne finansowo przez odbiorców końcowych, szczególnie w długiej perspektywie.

Celem działania Biura Rynków Małej Mocy jest :

  • rozwój działalności PGE Energia Ciepła na nowych rynkach poza dużymi ośrodkami miejskich systemów ciepłowniczych,
  • współpraca z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi w zakresie modernizacji systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, które dostosowują te przedsiębiorstwa do zaostrzających się przepisów środowiskowych oraz zapewnią status systemów efektywnych,
  • budowa dedykowanych małych źródeł ciepła, chłodu i energii elektrycznej oraz rozwój mikro-sieci w lokalizacjach leżących poza uzasadnionym ekonomicznie zasięgiem istniejących miejskich systemów ciepłowniczych.

W ramach działań Biura Rynków Małej Mocy, PGE Energia Ciepła podpisała już kilkanaście porozumień i listów intencyjnych w zakresie rozwoju lokalnej infrastruktury ciepłowniczej, m.in. w Biłgoraju, Chełmie, Kartuzach, Kępnie, Kolnie, Kołobrzegu, Łańcucie, Nowym Sączu i Wadowicach. Efektem podpisanych umów są szczegółowe analizy techniczne i ekonomiczne oraz propozycja PGE Energia Ciepła w zakresie możliwości inwestycji w rozwój istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. W czterech lokalizacjach Partnerzy PGE Energia Ciepła zdecydowali o przejściu do kolejnej fazy, tj. procesu przygotowania inwestycji. Pierwsze realizacje planowane są na przełom lat 2020/2021. Trwają również rozmowy z kolejnymi potencjalnymi Partnerami.

Zapraszamy do współpracy.