Grupa taryfowa odbiorców energii elektrycznejPrzeciętne roczne zużycie en. el. w punkcie odbioru  [kWh]
B21342009
C2152140
C1119402