Faktury wystawiamy w cyklu miesięcznym. Rozliczenia dokonywane są w oparciu o rzeczywiste odczyty, pod warunkiem uzyskania ich od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W przypadku braku odczytów rzeczywistych faktura wystawiana jest w oparciu o szacowane dane, na podstawie danych historycznych lub deklaracji zużycia wskazanych na umowie z PGE EC.