W przypadku awarii licznika prosimy o kontakt z dystrybutorem energii właściwym dla danego obszaru.

pgeenergiaciepla_site