Faktura za zużycie prądu wystawiana jest co miesiąc na podstawie informacji dostarczanych przez OSD lub w przypadku braku informacji od OSD na podstawie szacunków zużycia energii elektrycznej. Po otrzymaniu informacji w kolejnym miesiącu wystawiana jest faktura rozliczeniowa.

pgeenergiaciepla_site