Stawki opłat dystrybucyjnych określa taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i nie są one zależne od sprzedawcy energii. Stawki są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki i nie mogą być zmieniane bez zgody URE.

pgeenergiaciepla_site