Wystarczy, że podpiszesz z nami Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w procesie zmiany sprzedawcy. Pozostałe kroki wykonamy za Ciebie, oszczędzając Twój czas i zaangażowanie. Więcej >>

Oczywiście, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta, a nasz konsultant zaproponuje Ci korzystną ofertę.

W tym celu skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem. Numer kontaktowy znajdziesz na stronie internetowej swojego Dystrybutora bądź na fakturze za usługi dystrybucyjne.

Oczywiście. Skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta, a nasz konsultant doradzi Ci jaka taryfa będzie dla Ciebie najlepsza.

Stawki opłat dystrybucyjnych określa taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i nie są one zależne od sprzedawcy energii. Stawki są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki i nie mogą być zmieniane bez zgody URE.

Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, aby otrzymać duplikat faktury. Numer konta oraz kwotę przelewu za energię elektryczną możesz również sprawdzić w SMSie, wysyłanym na podany przez Ciebie podczas podpisywania umowy numer kontaktowy.

Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, podając numer NIP, nazwę firmy, dokładny adres obecnie widniejący na dokumentach oraz nowy adres. W ten sam sposób postępuj w przypadku jakichkolwiek zmian danych teleadresowych widniejących na dokumentach.

W przypadku awarii licznika prosimy o kontakt z dystrybutorem energii właściwym dla danego obszaru.

Sprzedawca zajmuje się sprzedażą energii do odbiorcy końcowego. Dystrybutor odpowiada za dostarczenie do odbiorcy energii elektrycznej zakupionej u sprzedawcy oraz utrzymanie sieci energetycznej.

Za ciągłość w dostawie energii energetycznej odpowiedzialny jest dystrybutor energii. W jego gestii leży też naprawa urządzeń, odczyty liczników oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy.

Faktura za zużycie prądu wystawiana jest co miesiąc na podstawie informacji dostarczanych przez OSD lub w przypadku braku informacji od OSD na podstawie szacunków zużycia energii elektrycznej. Po otrzymaniu informacji w kolejnym miesiącu wystawiana jest faktura rozliczeniowa.

Koszty zużycia energii i dystrybucji energii są na dwóch osobnych fakturach. Jest to związane z tym, że sprzedażą i dystrybucją zajmują się dwie różne spółki. Za zużycie energii elektrycznej otrzymują Państwo fakturę od PGE EC, za dystrybucję od Operatora Sieci Dystrybucyjnej na danym obszarze.

pgeenergiaciepla_site