Rynki Małej Mocy definiujemy jako przedsiębiorstwa ciepłownicze i dystrybucyjne o mocach w granicach do 100 MW, działające na lokalnych rynkach ciepła.

Inwestowanie w rozwój lokalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych poprzez współpracę z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, będącego często udziałowcem tych przedsiębiorstw, jest bardzo ważnym elementem rozwoju PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła szuka możliwości inwestycji w nowe źródła ciepła głównie poprzez budowę układów kogeneracyjnych oraz w inne innowacyjne i wysokosprawne technologie, poprawiające efektywność wytwarzania i dystrybucji ciepła i prądu.

Celem działania Biura Rynków Małej Mocy jest :

  • długofalowa współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego mająca na celu rozwój wysokosprawnych i efektywnych systemów ciepłowniczych w gminach. Mają one wpływ na ochronę środowiska poprzez ograniczenie emisji pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery,
  • wsparcie techniczne i finansowe przedsiębiorstw ciepłowniczych skierowane na rozwój wysokosprawnych układów ciepłowniczych głównie poprzez budowę układów kogeneracyjnych,
  • współpraca z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi w zakresie modernizacji systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, które dostosowują te przedsiębiorstwa do zaostrzających się przepisów,
  • rozwoju mikro-sieci w lokalizacjach leżących poza uzasadnionym ekonomicznie zasięgiem istniejących systemów ciepłowniczych.

W ramach Rynków Małej Mocy, PGE Energia Ciepła podpisała już kilka listów intencyjnych na rozwój lokalnej infrastruktury ciepłowniczej z władzami samorządowymi (m. in. w Kartuzach, Wadowicach, Nowym Sączu) oraz z przedsiębiorstwem usługowym Holtur w Kołobrzegu. Do końca roku planowane jest podpisanie kolejnych listów.

Efektem podpisanych listów jest szczegółowa analiza techniczna i ekonomiczna, określającą potrzeby i możliwości inwestycji w rozwój istniejącej infrastruktury ciepłowniczej.

Biuro Rynków Małej Mocy
Robert Trzaskowski

Dyrektor Biura Rynków Małej Mocy

PGE Energia Ciepła S.A.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel. +48 22 5307 950
kom. +48 727 490 024

brmm.pgeec@gkpge.pl

pgeenergiaciepla_site