Grupa taryfowa odbiorców ciepłaPrzeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ]
GW17535824
GW2463
PW8539