Grupa taryfowa odbiorców ciepłaPrzeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ]
WGZ6470
B2768
B2 odbiorcy inni niż końcowi580
B3.11343
B3.21662
P1-0616599
WG381