Grupa taryfowa odbiorców ciepłaPrzeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ]
A1485040
A21335
A31936