Grupa taryfowa odbiorców ciepłaPrzeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ]
I.W.192735
II.W.2891090
II.P.2168576
II.P.2.p42231