Najniższa cena* przygotowania 1 m3 c.w.u. spośród dostępnych konwencjonalnych źródeł ciepła.

 

 

*Wyliczeń dokonano dla bloku mieszkalnego liczącego 80 mieszkań na podstawie założeń w oparciuo Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6.11.2008,taryfę gazową oraz taryfę energetyczną – ceny netto.

pgeenergiaciepla_site