• Komfort psychiczny
  • Świadomość braku zagrożenia
  • Naprawa i konserwacja zlecona specjalistom
  • Komfort przestrzeni
  • Urządzenia poza mieszkaniem odbiorcy
  • Komfort użytkowania
  • Ciepła woda bezpośrednio po odkręceniu kranu, w ilości dostosowanej do bieżących potrzeb