Ciepło sieciowe to bezpieczne źródło energii – nie powoduje zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla.

Podczas korzystania z piecyków gazowych (lub innych urządzeń wykorzystujących do podgrzania wody ciepło pochodzące ze spalania paliw stałych lub płynnych), przy niedostatecznej ilości powietrza do spalania, zamiast dwutlenku węgla (CO2) wytwarzany jest tlenek węgla (CO), potocznie zwany czadem.

Jest to silnie trujący, bezbarwny i bezwonny gaz, nieco lżejszy od powietrza. Łączy się z hemoglobiną krwi ok. 250 razy szybciej niż tlen przez co blokuje dopływ tlenu do organizmu co skutkuje niedotlenieniem tkanek, a w konsekwencji może prowadzić do śmierci.

Ponieważ czadu nie da się zobaczyć ani wyczuć, zatrucie można rozpoznać jedynie po objawach.

Objawy, które powinny zaniepokoić:

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • ogólne zmęczenie,
 • duszność,
 • trudności z oddychaniem,
 • przyspieszony i nieregularny oddech,
 • senność,
 • nudności.

Stężenie objętościowe CO w powietrzu a objawy zatrucia

 • 0,02% – lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2-3 godziny,
 • 0,04% – silny ból głowy zaczynający się ok. 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia,
 • 0,08% – zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania, po dwóch godzinach śpiączka,
 • 0,16% – silny ból głowy, wymioty, konwulsje po 20 minutach. Śmierć po 2 godzinach,
 • 0,32% – intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach. Śmierć po 30 minutach,
 • 0,64% – ból głowy i wymioty po 1-2 minutach. Śmierć w ciągu 20 minut,
 • 1,28% – utrata przytomności po 2-3 wdechach. Śmierć po 3 minutach.

Warunki bezpieczeństwa przy posiadaniu urządzeń grzewczych na paliwa stałe/gazowe:

 • dbać o rozszczelnianie okien,
 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych,
 • zapewnić napływ powietrza do spalania,
 • dbać o przewody kominowe,
 • kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
 • dla własnego bezpieczeństwa zamontować czujnik wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniach, w których są urządzenia grzewcze.

Korzystanie z Ciepła Sieciowego nie wymaga spełnienia przytoczonych warunków a jednocześnie gwarantuje bezpieczeństwo gdyż proces spalania paliw w celu uzyskania ciepła odbywa się poza budynkiem mieszkalnym – w Elektrociepłowni.

Korzystając z Ciepła Sieciowego do mieszkania wpuszczasz tylko ciepłą wodę i jesteś spokojny o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.