W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemicznym, w większości pracujemy zdalnie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 7.30 do 15.30

Wstrzymane są – do odwołania –  wejścia dla naszych klientów. W przypadkach bardzo ważnych, wejście do Oddziału możliwe tylko za zgodą Dyrektora Oddziału.

Na portierni jest ustawiona skrzynka korespondencyjna, do której należy wrzucać wszelką korespondencję kierowaną do Oddziału.

Każda osoba wchodząca lub wjeżdżająca jest zobligowana do poddania się kontroli temperatury oraz przestrzegania procedur istniejących w Oddziale.

 

Telefony:

Kierownik Wydziału Obsługi Odbiorców

Katarzyna.Lisiecka-Stolarczyk@gkpge.pl

95 733 41 11; 660 701 899

Zawieranie umów o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Agnieszka.Owczarek@gkpge.pl

(Z-ca Kierownika Wydziału)

95 733 42 51; 607 310 568

Warunki techniczne i koszty podłączenia do sieci

Danuta.Strzyz@gkpge.pl

(Kierownik Działu Rozwoju i Obsługi Klienta)

95 733 42 50; 668 191 750

Tomasz.Lochinski@gkpge.pl

95 733 42 53; 724 442 283

Umowy sprzedaży ciepła

Kamila.Krasowska@gkpge.pl

95 733 42 69; 724 442 284

Taryfy dla ciepła

Iwona.Janikowska@gkpge.pl

95 733 42 64; 601 997 811

Zasady rozliczania dostawy ciepła oraz fakturowania

Czeslawa.Piekut@gkpge.pl

727 691 171; 95 733 42 66

Magdalena.Blachaczek@gkpge.pl

733 42 68

Ogólny adres e-mail: fok.ecg@gkpge.pl