Grupa taryfowa odbiorców ciepłaPrzeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ]
A1653
A2492
A32622
A3' odbiorcy inni niż końcowi48056
A441494
B316
C627
D1143268
D232938