W kalkulatorze uwzględnione zostały opłaty wg XVII Taryfy dla ciepła, obowiązującej w okresie 01.11.2019 - 31.10.2020 r., zmienionej w zakresie cen na wytwarzaniu dla grup taryfowych A i D, które obowiązywać będą od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r.

Podane ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Aby uzyskać cenę należy:

  • wybrać sposób rozliczania (miesięczny czy roczny),
  • uzupełnić:
    • zużycie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej [GJ]
    • zamówioną moc cieplną c.o.+ c.w.u. [kW]

Odczyt stanu licznika: http://liczniki.ecgorzow.pl/logowanie.php

pgeenergiaciepla_site