Informacje i dokumenty dla klientów PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją DRE.WRC.4210.19.5.20.1330.XVIII.ARy w dniu 06.10.2020 r. dla naszego Oddziału. W  obowiązującej taryfie dla ciepła wprowadzone zostały zmiany w rozdziale IV taryfy dla grupy taryfowej A i D, które obowiązywać będą  od 01.06.2021 r. do 31.10.2021 r. Zmiana Taryfy dla ciepła PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim została opublikowana decyzją DRE.WRC.4210.10.2021.1262.XVIIIzm.ARy dnia 11 maja 2021 r. w Biuletynie Branżowym URE pod nr 132(862) oraz zamieszczona na stronie internetowej naszego Oddziału.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim jest gotowa do sezonu grzewczego. W celu włączenia ogrzewania – skontaktuj się z nami.

Więcej informacji znajduje się tutaj: Przygotuj się do zimy z PGE Energia Ciepła.

 

 

Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej dla odbiorców w dniu 8.09.2021

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że w związku z uszkodzeniem zaworu na sieci ciepłowniczej w obrębie ul. Sportowej oraz koniecznością jego naprawy, zostanie odstawiony z ruchu odcinek sieci cieplnej w kierunku niżej podanych budynków:

 

  1. ADM Nr 5:

- WM ul. Sportowa 14,

  1. Gorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa:

- ul. Sportowa 3, 6, 8, 10, 12, 16,

- Aleja Konstytucji 3-Maja 28, 29, 30,

  1. SM „Metalowiec”

- ul. Sportowa 5,

- ul. Myśliborska 1-3, 5-7, 9-11,

  1. „ARKADA” Sp. z o.o.

- ul. Sportowa 1.

 

W związku z powyższym w dniu 08.09.2021r. w godzinach od 8.00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej dla odbiorców zlokalizowanych w tej części osiedla.

PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim  dołoży  wszelkich starań, aby  przerwa w dostawie ciepła była jak najkrótsza, a nasi Odbiorcy odczuli ją w jak najmniejszym stopniu.

Za powstałe utrudnienie przepraszamy.

pgeenergiaciepla_site