Informacje i dokumenty dla klientów PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją DRE.WRC.4210.25.5.2019.1262.XV.RWy w dniu 14.10.2019 r. dla naszego Oddziału. W  obowiązującej taryfie dla ciepła wprowadzone zostały zmiany w rozdziale IV taryfy dla grupy taryfowej A i D, które obowiązywać będą  od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r. Zmiana Taryfy dla ciepła PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim została opublikowana decyzją DRE.WRC.4210.13.2.2020.1262.XVzm.ARy dnia 10 czerwca 2020 r. w Biuletynie Branżowym URE pod nr 136 (479) oraz zamieszczona na stronie internetowej naszego Oddziału www.pgeenergiaciepla.pl/cieplo/Cieplo.

 

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim jest gotowa do sezonu grzewczego. W celu włączenia ogrzewania – skontaktuj się z nami.

Więcej informacji znajduje się tutaj: Przygotuj się do zimy z PGE Energia Ciepła.