Informacje i dokumenty dla klientów PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją DRE.WRC.4210.19.5.20.1330.XVIII.ARy w dniu 06.10.2020 r. dla naszego Oddziału. W  obowiązującej taryfie dla ciepła wprowadzone zostały zmiany w rozdziale IV taryfy dla grupy taryfowej A i D, które obowiązywać będą  od 01.06.2021 r. do 31.10.2021 r. Zmiana Taryfy dla ciepła PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim została opublikowana decyzją DRE.WRC.4210.10.2021.1262.XVIIIzm.ARy dnia 11 maja 2021 r. w Biuletynie Branżowym URE pod nr 132(862) oraz zamieszczona na stronie internetowej naszego Oddziału.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim jest gotowa do sezonu grzewczego. W celu włączenia ogrzewania – skontaktuj się z nami.

Więcej informacji znajduje się tutaj: Przygotuj się do zimy z PGE Energia Ciepła.

Zakłócenia w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac przełączeniowych na sieci ciepłowniczej wystąpią zakłócenia w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej w podanych niżej obiektach:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczyn”

  1. W dniu 29.06.2021 r. w godzinach 08.00 do 15.00 – budynki przy ul. Chłopickiego 2, Szwoleżerów 9,11,13,15,
  2. W dniu 30.06.2021 r. w godzinach 08.00 do 15.00 – budynki przy ul. Wróblewskiego 52,54-56, Połaniecka 1,2,3,5,7.

Zarządzanie Nieruchomościami Locum Sp. z o.o.

  1. W dniu 30.06.2021 r. w godzinach 08.00 do 15.00 – budynek przy ul. Wróblewskiego 71-73.

 

PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim dołoży wszelkich starań, aby zakłócenia w dostawie ciepłej wody były jak najkrótsze, a nasi Odbiorcy odczuli je w jak najmniejszym stopniu.

Za powstałe utrudnienie przepraszamy.

pgeenergiaciepla_site