Informacje i dokumenty dla klientów PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim:

 

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że w związku z wystąpieniem awarii sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sikorskiego i koniecznością jej naprawy, zostanie odstawiony z ruchu odcinek sieci cieplnej od ul. Cichońskiego do ul. Sikorskiego 115.

W związku z powyższym dzisiaj tj. 27.03.2020 r. od godz. 14.30 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców zlokalizowanych przy ulicy:

  1. Sikorskiego 115-144,
  2. Hawelańskiej 6, 7, 8, 9, 10 ,11,
  3. Dzieci Wrzesińskich 1-5, 6-8,
  4. Warszawskiej 1, 7,
  5. Herberta 1,
  6. Hejmanowskiej 5,
  7. Sikorskiego 3-4 (UM),
  8. Pocztowej, Starej i Strzeleckiej.

PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim dołoży wszelkich starań, aby  przerwa w dostawie ciepła była jak najkrótsza, a nasi Odbiorcy odczuli to w jak najmniejszym stopniu. Za powstałe utrudnienie przepraszamy.

O zakończeniu usunięcia awarii niezwłocznie Państwa poinformujemy.