Informacje i dokumenty dla klientów PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia Gorzów Wielkopolski

W związku z koniecznością naprawy sieci cieplnej magistralnej Dn 600 pomiędzy komorą KPR przy ul. Energetyków a komorą KIA przy ul. Walczaka w Gorzowie, w dniu 18.01.2019 r. od godz. 13:00 mogą nastąpić krótkotrwałe zakłócenia w dostawie ciepła i ciepłej wody do odbiorców dzielnicy Górczyn. Dołożymy wszelkich starań, aby czas zakłóceń w dostawie ciepła był jak najkrótszy, a prace będą realizowane aż do skutku.

pgeenergiaciepla_site