Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021 dla Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła na Wybrzeżu

Grupa taryfowa odbiorców ciepłaPrzeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ]
2W                        4 328 368   
2P                            106 503   
3W                        4 074 687   
3P                              22 980   

Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021 dla Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie

Grupa taryfowa odbiorców ciepłaPrzeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021
GW1       8 622 974   
GW2                  523   
PW               8 824   

Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021 roku dla Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy

Grupa taryfowa odbiorców ciepłaPrzeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ]
I.W.1                                 132 391   
II.W.1                                 992 826   
II.P.2                                 177 309   
II.P.2.p                                    45 103   

Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021 roku dla Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gorzowie Wielkopolskim

Grupa taryfowa odbiorców ciepłaPrzeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ]
A1                          742   
A2                          998   
A3                       3 443   
A3' odbiorcy inni niż końcowi                     47 191   
A4                     25 102   
B                          494   
C                          666   
D1                  164 387   
D2                     45 041   

Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021 roku dla Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach

Grupa taryfowa odbiorców ciepła

Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ]

A1

                                              555 556   

A2

                                                    1 798   

A3

                                                    2 282   

Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ]  w 2021 roku dla elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Zgierzu

Grupa taryfowa odbiorców ciepłaPrzeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ]  
WGZ                                                    7 243   
B2                                                        817   
B2 odbiorcy inni niż końcowi                                                        640   
B3.1                                                    1 653   
B3.2                                                        874   
P1-06                                                 18 025   
WG                                                        421   

Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ]  w 2021 roku dla elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie

Grupa taryfowa odbiorców ciepła

Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ]

W

                              2 038 539   

Z

                                      6 596   

D

                                      1 401   

pgeenergiaciepla_site