PGE Energia Ciepła jest liderem ciepłownictwa w Grupie PGE i działa na rynkach w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Krakowie, Toruniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Siechnicach, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Zgierzu, BydgoszczyGorzowie Wielkopolskim. PGE Energia Ciepła dostarcza ciepło do ogrzewania oraz w postaci ciepłej wody na potrzeby sanitarne.

pge_infografika_cieplo_sieciowe_10_03_2021.jpg

Jeśli chcesz skorzystać z ciepła sieciowego w miastach, w których mamy elektrociepłownie i sieci ciepłownicze, kliknij odpowiedni link dla Twojego miasta.

Ciepło sieciowe, w naszych elektrociepłowniach produkowane jest jednocześnie z energią elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jest to oszczędny i przyjazny dla środowiska naturalnego sposób wytwarzania, który wpływa także na lepsze powietrze i zdrowie mieszkańców miast.

Kogeneracja to:

  • wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym
  • alternatywa dla rozdzielonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w ciepłowniach i elektrowniach.
  • dużo większą sprawność wytwarzania ciepło i energii elektrycznej, tj. na poziomie 80–95%!
  • jeden z najefektywniejszych sposobów redukcji emisji zanieczyszczeń poprzez zmniejszenie ilości paliwa używanego do produkcji ciepła i energii elektrycznej łącznie.

Produkcja w tradycyjnej elektrowni:

pge_infografika_10_03_2021_elektrownia.jpg

Produkcja w procesie wysokosprawnej kogeneracji:

pge_infografika_10_03_2021_elektrocieplownia.jpg