Jednostki wytwórcze oraz sieci dystrybucyjne PGE Energia Ciepła znajdują się w największych polskich miastach, które dynamicznie się rozwijają i które wybierają nasze ciepło sieciowe jako komfortowy i bezpieczny sposób zapewnienia ogrzewania swoim mieszkańcom. Jednocześniew niektórych lokalizacjach, PGE Energia Ciepła rozwija innowacyjne projekty dostaw chłodu wytwarzanego z ciepła sieciowego.  

PGE Energia Ciepła oferuje ciepło sieciowe uwzględniając lokalne potrzeby i wyzwania takie jaki wsparcie samorządów w ich programach antysmogowych oraz działaniach w ramach  zrównoważonego rozwoju.

Dzięki doświadczeniu i wiodącej pozycji na rynku, PGE Energia Ciepła jest gotowa sprostać wyzwaniom związanym z rosnącym popytem na ciepło sieciowe.

W ramach ogłoszonej w grudniu 2017 r. Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, PGE Energia Ciepła chce być firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, zorientowaną na klienta oraz efektywnie współpracującą z lokalnymi samorządami. PGE Energia Ciepła planuje  zwiększanie swojego potencjału ciepłowniczego poprzez wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i budowę do 2030 r. 1000 MWe nowych mocy kogeneracyjnych.  Naszą ambicją jest aby do roku 2030 udział paliw niskoemisyjnych w produkcji energii przekroczył 50%.

PGE Energia Ciepła  w liczbach w 2017 roku:
moc cieplna: 4 GW
sprzedaż ciepła:      33 PJ
nowe przyłączenia na rynkach ciepła:183 MWt
długość sieci ciepłowniczych własnych:383 km
liczba użytkowników ciepła sieciowego: ok. 1,3 mln
liczba projektów efektywności energetycznej zrealizowanych z klientami:93
oszczędność energii naszych klientów uzyskana dzięki tym projektom: 1 mln GJ

Więcej informacji na temat oferowanego przez nas ciepła sieciowego, ciepłej wody użytkowej oraz chłodu z miejskiej sieci ciepłowniczej znajduje się na lokalnych stronach w miastach, w których jesteśmy obecni: