Na podstawie Planu Podziału z 16 grudnia 2020 r., zatwierdzonego przez Zarządy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Ciepła, nastąpi podział PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, w wyniku którego część majątku, w postaci dwóch Elektrociepłowni (Elektrociepłownia Szczecin i Elektrociepłownia Pomorzany) oraz systemu ciepłowniczego w Gryfinie, należących do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, zostanie przeniesiona do spółki PGE Energia Ciepła, będącej częścią Grupy Kapitałowej PGE.