Plan Podziału 2018

Na podstawie Planu Podziału, zatwierdzonego 20 czerwca 2018 r. przez Zarządy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Ciepła, nastąpił podział PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, w wyniku którego część majątku w postaci sześciu Elektrociepłowni (Oddziałów) została przeniesiona do spółki PGE Energia Ciepła, będącej częścią Grupy Kapitałowej PGE.

1 stycznia 2019 r., w ramach integracji aktywów ciepłowniczych w Grupie Kapitałowej PGE, do PGE Energia Ciepła przeszło z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) sześć elektrociepłowni, które odpowiednio zmieniły swoje nazwy:

  • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce zmienił nazwę na PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach
  • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów zmienił nazwę na PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim
  • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów zmienił nazwę na PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie
  • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków zmienił nazwę na PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków
  • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz zmienił nazwę na PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu
  • PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz zmienił nazwę na PGE Energia S.A. Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

Dzięki integracji aktywów ciepłowniczych, powstał silny podmiot ciepłowniczy, który z czternastoma elektrociepłowniami jest największą firmą na rynku ciepła w Polsce, posiadającą ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji i sieciami ciepła o długości 609 km.