- Wszystkie prace zostały wykonane w sposób bezpieczny, z zachowaniem wdrożonego w Elektrociepłowni Zielona Góra reżimu sanitarnego. Dzięki optymalizacji pracy, dobremu  planowaniu działań i nadzorowi oraz zaangażowaniu naszych pracowników i ekip podwykonawców udało się przeprowadzić przegląd bezpiecznie i zakończyć go jeszcze przed czasem mówi Krzysztof Kwiecień, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Wśród kluczowych zadań, które zostały ujęte w harmonogramie były przede wszystkim prace modernizacyjne na kotle odzysknicowym, polegające na wykonaniu króćców rewizyjnych na przegrzewaczach pary wysokoprężnej. Wykonano również modernizację układu odwodnień kolumn pomiarowych Walczaka WP/p. Dokonano także przeglądu agregatów pompowych Bloku Gazowo Parowego, Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA). Poza tym przeprowadzono badanie grubości ścianek wszystkich rurek kondensatora i wymiennika ciepłowniczego, oraz zablokowano wytypowane rurki. Podczas przeglądu wykonano także wymianę / modernizację układu emisji spalin BGP, kompleksowo sprawdzając zabezpieczenia Bloku oraz Rozdzielni 6,0 kV. W celkach chłodni wentylatorowej wymieniono tłumiki hałasu oraz przeprowadzono przegląd całego obiektu i urządzeń chłodni. Prowadzone prace objęły również podstawowy przegląd Turbozespołu Gazowego i Parowego.

Nocne prace związane z wymianą przepustnicy DN 500 na układzie wody sieciowej, wymagające wstrzymania przepływu do miasta, dzięki sprawnemu działaniu firmy remontowej i służb ruchowych Elektrociepłowni Zielona Góra sprawiły, że odbiorcy nie odczuli wpływu prac na funkcjonowanie sieci grzewczej.

W trakcie postoju wykonano także warunkowe sprawdzenie linii i przedpola 220kV oraz pomiary istniejącego fundamentu pod kątem modernizacji turbiny gazowej zaplanowanej na 2022 r.

pgeenergiaciepla_site