Jednym z istotnych tematów poruszanym na tegorocznych spotkaniach było przedstawienie nowej formuły zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi, w szczególności proces zgłoszenia i selekcji Inicjatyw Badawczych oraz współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną w zakresie zatwierdzania projektów B+R. W spotkaniach uczestniczyła kadra menadżerska oraz specjaliści branżowi zainteresowani wynikami badań. Bezpośrednie spotkania to idealny moment na przedyskutowanie nurtujących kwestii, wyrażenie swoich opinii oraz omówienie propozycji nowych tematów, które mogłyby przyczynić się do rozwoju PGE EC.

pgeenergiaciepla_site