Ponad 60 proc. nowych mocy przyłączeniowych zostało zrealizowanych na rynku wtórnym, gdzie odbiorcą ciepła są właściciele istniejących obiektów użyteczności publicznej, którzy zmienili nieefektywne ekologicznie i ekonomicznie ogrzewanie na zasilanie z sieci ciepłowniczej. Pozostałe 40 proc. przyłączonej mocy to nowo budowane obiekty zabudowy wielorodzinnej oraz powstające w strefie aktywności gospodarczej obiekty handlowo-usługowe. To najlepszy wynik jaki udało się uzyskać zielonogórskiej elektrociepłowni w ciągu ostatnich 5 lat.

- Rekordowy wynik jest efektem rozbudowy sieci ciepłowniczej, wzrostu świadomości lokalnych interesariuszy co do proekologicznego profilu naszej produkcji oraz efektywnej promocji ciepła systemowego jako najlepszego sposobu na poprawę jakości powietrza w mieście. Jednocześnie, warto podkreślić, że nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy z miastem Zielona Góra oraz NFOŚiGW w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – mówi Krzysztof Kwiecień, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

W ciągu ostatnich 5 latach Elektrociepłownia przyłączyła do sieci ciepłowniczej 256 zielonogórskich budynków, których łączne zapotrzebowanie na moc cieplną wyniosło ponad 43,08 MWt.

W 2019 roku w ramach realizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Elektrociepłownia „Zielona Góra” przyłączyła w sumie 3,9 MWt, z czego 2,4 MWt to działania zrealizowane na rynku wtórnym. Stało się to możliwe poprzez rozbudowę sieci i przyłączy do miejsc dotychczas pozbawionych możliwości korzystania z ciepła sieciowego oraz rosnącej świadomości odbiorców, którzy dostrzegają, że sieć ciepłownicza zapewnia komfort i bezpieczeństwo, a ciepło systemowe z zielonogórskiej elektrociepłowni jest bardziej przyjazne dla środowiska niż ogrzewanie mieszkań starymi, mało efektywnymi i często niebezpiecznymi piecami.

Elektrociepłownia przyłączyła w 2019 roku ponad 93 proc. nowo powstałych obiektów w Zielonej Górze, a 25 budynków zmieniło dotychczasowe ogrzewanie na zasilanie z sieci ciepłowniczej. Dzięki uruchomionym programom na rynku wtórnym mieszkańcy zlikwidowali niebezpieczne podgrzewacze gazowe na rzecz dostawy ciepłej wody użytkowej z dwufunkcyjnych węzłów cieplnych.

W ramach nowych przyłączeń w 2019 roku wybudowano około 3,9 km nowych odcinków sieci cieplnej, w tym 1 km dla potrzeb zasilania obiektów na terenie Szpitala Uniwersyteckiego wraz z nowo powstającym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Są to największe obiekty przyłączone w ubiegłym roku. Prace na tym terenie będą kontynuowane w 2020 roku, a nowo budowane Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zostanie zasilone w ciepło oraz chłód wytwarzany z ciepła sieciowego, produkt rozwijany na zielonogórskim rynku ciepła. W minionym roku przyłączono również budynki szkół przy ul. Botanicznej oraz kamienice w zabytkowej części Starówki wraz z nowymi obiektami w tym rejonie.

W 2019 roku rozpoczęte zostały prace polegające na likwidacji węzłów grupowych i zastąpieniu ich nowymi indywidualnymi węzłami dwufunkcyjnymi wraz z budową nowych sieci i przyłączy. To program skierowany do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zapewnia on możliwość likwidacji podgrzewaczy gazowych, eliminując tym samym ryzyko zatrucia się czadem oraz pozwala na wymianę instalacji wewnętrznych przez odbiorców. W ramach tych działań w 2019 roku zostały wymienione sieci ciepłownicze wraz z przyłączami o łącznej długości 1,6 km.

W 2020 roku Elektrociepłownia „Zielona Góra” nadal będzie rozwijała i rozbudowywała sieć ciepłowniczą. Powstaną m.in. kolejne odcinki ciepłociągów na osiedlach Czarkowo i Mazurskim oraz w rejonach ul. Jana z Kolna, Ludowej i Sulechowskiej. Kontynuowane będą prace w zakresie realizacji projektów ZIT - likwidacja kotłowni lokalnych, węzłów grupowych oraz modernizacja sieci ciepłowniczej. Kolejnych 5 km starych sieci kanałowych zostanie wymienionych na nowe sieci preizolowane. Kontynuowane będą również prace przy rozbudowie Galerii Focus Mall przy ul. Wrocławskiej, gdzie planowane jest przyłączenie nowych obiektów handlowo-usługowych.

pgeenergiaciepla_site