Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Kielcach to największy producent ciepła w stolicy województwa świętokrzyskiego. Zaspokaja ona około 60% potrzeb mieszkańców miasta. Elektrociepłownia w Kielcach równocześnie z ciepłem produkuje energię elektryczną, wspierając w ten sposób krajowy system elektroenergetyczny. Zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym zależy przede wszystkim od temperatury zewnętrznej. Dlatego tak ważne jest śledzenie prognozy pogody oraz stałe reagowanie na zmianę temperatury zewnętrznej.

Na tle ostatnich lat miniona zima była wyjątkowo mroźna. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, jak zawsze nieprzerwanie, produkuje dla mieszkańców ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Jako największy producent ciepła w naszym mieście jesteśmy przygotowani na każde warunki pogodowe i temperaturowe. Dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom oraz odpowiedniemu zapasowi mocy wytwórczych, byliśmy w stanie reagować nawet na bardzo niskie temperatury. Woda zasilająca sieć miejską miała zawsze parametry zgodne z przewidzianymi wartościami dla danych temperatur zewnętrznych. Naszym priorytetem jest bowiem zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom Kielc, co konsekwentnie realizujemy - mówi Zbigniew Duda, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

Miniona zima w porównaniu z ubiegłymi latami była zdecydowanie chłodniejsza. Najzimniejszym dniem był 18 stycznia. Zanotowano wówczas -14,2 °C. Średniodobowa temperatura tego dnia wyniosła jedynie -12,9 °C. Zimą 2019/2020 r. najchłodniejszym dniem był natomiast 26 stycznia 2020 r.  Średniodobowa temperatura wyniosła wówczas -2,8 °C. Wyjątkowo mroźna zima wpłynęła na parametry wody sieciowej. Minionej zimy najwyższa zmierzona temperatury wody sieciowej na zasilaniu wyniosła 117,5 °C. Temperatury zewnętrzne mają bezpośredni wpływ na ilość produkowanego przez elektrociepłownie ciepła. Przez okres grudzień-marzec Oddział w Kielcach wyprodukował 1 021 762,8 GJ energii cieplnej, o 127 987,2 GJ więcej niż analogicznym okresie w latach 2019/2020. W dniu 12 lutego 2021 r. zanotowaliśmy najwyższą dobową produkcję ciepła 12 653,52 GJ.

porownanie-lat-razem.png

 

Również średniomiesięczne temperatury zimą 2020/2021 były niższe niż w analogicznym okresie poprzedniej zimy. Zimą 2019/2020 nie zanotowano ani jednego miesiąca ze średnią wartością poniżej0 °C. Różnica w średniomiesięcznej temperaturze zewnętrznej dla miesiąca lutego 2020 r. i 2021 r. wyniosła aż 5 °C.

 

sredniomiesieczne.png

Wpływ na zużycie ciepła mają nie tylko warunki pogodowe, takie jak temperatura zewnętrzna, wiatr, wilgotność, ale również typ budynku (m.in. izolacja termiczna, szczelność okien, jakość dachu)i przyzwyczajenia odbiorców.

PGE Energia Ciepła prowadzi działania edukacyjne na temat efektywności energetycznej dla spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Pokazuje także mieszkańcom proste sposoby na zarządzanie ciepłem w domu, pomagające obniżyć zużycie ciepła, przy zachowaniu komfortu cieplnego. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach prowadzą program „Ciepła woda użytkowa bez piecyka". Celem programu jest zmiana sposobu podgrzewu wody użytkowej z piecyków gazowych na ciepło sieciowe z miejskiej sieci ciepłowniczej.

pgeenergiaciepla_site