Odstawienie z ruchu IMOS to planowe działanie, które ma na celu zapewnienie prawidłowej jej eksploatacji. W tym czasie wykonane zostaną niezbędne przeglądy i remonty poszczególnych elementów instalacji.  W czasie postoju IMOS spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem jednego z trzech innych kominów, a pozostałe urządzania ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin pozostają nadal w eksploatacji. Na czas postoju instalacji w urządzeniach wytwórczych wykorzystywany będzie specjalny niskosiarkowy węgiel,  co pozwoli na dotrzymanie norm środowiskowych zgodnych z pozwoleniem środowiskowym, które posiada Elektrociepłownia.

- Latem spada zapotrzebowanie na ciepło i okres ten to czas intensywnych działań w zakresie modernizacji i remontów całej infrastruktury w naszych elektrociepłowniach. - powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże, i dodała: - Wszystkie modernizacje i remonty w elektrociepłowniach mają jeden cel – być przygotowanym do zimy i niezawodnie, ekologicznie oraz efektywnie ogrzać wszystkich mieszkańców Trójmiasta korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej.

pgeenergiaciepla_site