Pierwsze spotkanie uczestników Lokalnego Partnerstwa odbyło się 20 lipca br. W spotkaniu wzięły udział osoby z różnych środowisk (przemysłowych, edukacyjnych, usługowych, kulturalnych, społecznych itp.), których celem było wypracowanie skutecznych rozwiązań poprawiających aktualny stan powietrza w Toruniu. PGE Toruń aktywnie włączyła się do pracy delegując swoich przedstawicieli(z obszaru handlowego i komunikacji).

Inicjatorem projektu Lokalne Partnerstwo ze strony Urzędu Miasta jest Wydziału Środowiska i Zieleni.

pgeenergiaciepla_site