Strony podpisały w dniu 9 października, w Urzędzie Marszałkowskim w obecności Andrzeja Bętkowskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Umowę o przyłączenie do sieci gazowej, która zapewni dostęp do paliwa gazowego nowemu układowi urządzeń produkcyjnych, planowanego  w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach. Świętokrzyski samorząd, który będzie wydawał niezbędne decyzje potrzebne do realizacji inwestycji, sprzyja planom inwestycyjnym PGE Energia Ciepła w Kielcach.

PGE Energia Ciepła podjęła decyzję o realizacji szerokiego programu inwestycyjnego w swojej kieleckiej elektrociepłowni, zapewniającej produkcję ciepła dla mieszkańców Kielc, chcąc zwiększyć jej bezpieczeństwo cieplne, elastyczność i dyspozycyjność mocy, by móc szybko reagować na potrzeby rynku oraz przyłączać nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Program inwestycyjny kieleckiej elektrociepłowni to z jednej strony modernizacja obecnych urządzeń w celu dostosowania ich do wymogów unijnych (tzw. konkluzji BAT) w zakresie emisji, ale również budowa nowej jednostki produkcyjnej, wytwarzającej w kogeneracji ciepło i energię elektryczną. Dzięki budowie instalacji kogeneracyjnych, kielecki system ciepłowniczy osiągnie wyższą sprawnośći efektywność energetyczną.

Podpisanie umowy o przyłączanie do sieci gazowej, dostarczających paliwo do nowych urządzeń produkcyjnych, jest pierwszym etapem realizacji planowych inwestycji.

„Nowy układ urządzeń będzie opierał się na turbinie gazowej o mocy elektrycznej ok. 8 MWe i cieplnej 14 MWt połączonych z  kotłem odzysknicowym oraz kotłach dwupaliwowych (gazowo – olejowych) o mocy ok. 60 MWt. Budowa nowych kogeneracyjnych urządzeń, wykorzystujących technologie gazową, pozytywnie wpłynie nie tylko na efektywność energetyczną wytworzenia ciepła i energii, ale też na poprawę jakości powietrza w Kielcach” – mówi Dariusz Kozak, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach.

”Podpisana dzisiaj umowa umożliwi zaopatrzenie w paliwo gazowe kielecką elektrociepłownię co w sposób bezpośredni przełoży się na jakość powietrza w mieście” – powiedział Radosław Słoniewski, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach.

Zakończenie realizacji planu inwestycyjnego Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach planowana jest na rok 2022 roku.

pgeenergiaciepla_site