Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, podczas swojego wystąpienia zaprezentował kierunki rozwoju sektora oraz nowoczesne rozwiązania w ciepłownictwie. Proponowane zmiany wynikają m.in. z polityki klimatycznej UE, nakazującej zmniejszenie udziału węgla i jego roli w branży ciepłowniczej.

Spółka PGE Energia Ciepła jest gotowa na zmiany, ale potrzebujemy czasu, by się do nich w pełni dostosować. Równocześnie inwestujemy już w najnowsze rozwiązania, takie jak: akumulatory ciepła, Power to Heat (P2H), chłód z ciepła sieciowego, inteligentne sieci czy ciepło z OZE – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Wojciech Dąbrowski wspomniał także o wyzwaniach stojących przed ciepłownictwem, szczególnie w zakresie taryf. Obecny mechanizm taryfowania nie pozwala firmom ciepłowniczym elastycznie reagować na zachodzące na rynku zmiany.

- Ciepłownictwo w Polsce musi podążać za zmianami w sektorze, dostosowywać się do wymogów regulacyjnych, tak krajowych, jak i europejskich, oraz do oczekiwań klientów. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, powołało zespół ds. rynku ciepła. Jego zadaniem jest wypracowanie najlepszych dla branży mechanizmów i rozwiązań, uwzględniających nową dynamikę prorynkową i zwiększających konkurencyjność sektora – dodał Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Z uwagi na kończący się w tym roku dotychczasowy mechanizm wsparcia dla kogeneracji, poruszono także konieczność intensyfikacji prac nad systemem wsparcia. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że prace o wsparciu nad ustawą skończą się do końca bieżącego roku. Założenia do ustawy o wsparciu kogeneracji zaprezentował Tomasz Świetlicki, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii.

pgeenergiaciepla_site