Nowe inwestycje - jak wspomniał prezes Dąbrowski - to także ważny element budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. W panelu „Kogeneracja - nowe inwestycje w ciepłownictwie" wiceprezes Kołodziejak mówił o perspektywach rozwoju kogeneracji w ramach zapowiadanego nowego systemu wsparcia, który z założenia powinien odpowiadać celom stawianym w kierunku rozwoju wysokosprawnej kogeneracji oraz stymulować jej rozwój jako najbardziej efektywnego sposobu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wiceprezes wspomniał także o lokalnych potrzebach budowania mniejszych źródeł (do 10 MW) w małych i średnich miastach, m.in. na potrzeby ciepłej wody użytkowej.Konferencja Nowego Przemysłu była w tym roku po raz pierwszy częścią nowego wydarzenia - Nowy Przemysł EXPO, łączącego debaty, prezentacje i praktyki pod kątem najnowszych technologii w polskim przemyśle.

pgeenergiaciepla_site