W tegorocznej edycji Targów Edukacyjnych Festiwal Zawodów wzięło udział ponad 30 tys. osób. Krakowska elektrociepłownia we współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych zaprezentowała możliwości i ścieżki rozwoju zawodowego w branży ciepłowniczej. Praktycznym przykładem i zachętą dla uczniów był prezentowany w czasie Festiwalu autorski program PGE Energia Ciepła „Energetyczna Kariera”. Umożliwia on naukę zawodu w rzeczywistych warunkach funkcjonowania elektrociepłowni oraz daje możliwość zaznajomienia się z zakresem odpowiedzialności na konkretnych stanowiskach. Ścisła współpraca PGE Energia Ciepła z lokalnymi, branżowymi szkołami umożliwia dopasowanie programu kształcenia do rynkowych potrzeb branży ciepłowniczej.

Dodatkowo, podczas Małopolskiego Kongresu Zawodowego zorganizowanego podczas Festiwalu Zawodów w Krakowie, PGE Energia Ciepła otrzymała podziękowania od Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej.

To podziękowanie jest dla nas wyróżnieniem oraz dowodem, że podejmowane przez nas działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego są skuteczne. Stanowi to dodatkową motywację do rozwijania współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych w Krakowie, w ramach której nieustannie poszukujemy ambitnych i otwartych na nowe wyzwania w branży energetycznej przyszłych pracowników elektrociepłowni” – powiedział Mariusz Michałek dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Współpraca z Zespołem Szkół Energetycznych w Krakowie rozpoczęła się w 2017 r. od podpisania  Porozumienia o współpracy partnerskiej. Od tego czasu, krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła obejmuje patronat nad praktyką zawodową klasy pierwszej o profilu technik elektryk i aktywnie towarzyszy w procesie edukacyjnym. Dzięki wzajemnej otwartości, zaangażowaniu oraz ścisłej współpracy pomiędzy partnerami udało się zorganizować m.in. praktyki zawodowe dla uczniów klas o profilu elektrycznym oraz warsztaty z zakresu energetyki i BHP z udziałem nauczycieli oraz ekspertów z krakowskiej elektrociepłowni. Prace nad wzbogaceniem oferty edukacyjnej są kontynuowane.

pgeenergiaciepla_site