Rok temu w drodze konkursu dla internautów organizowanego przez Stowarzyszenie „Sokół", toruńskie sokoły otrzymały imiona związane ściśle z Toruniem – Katarzynka i Piernik. Toruńskie sokoły doczekały się w zeszłym roku czwórki młodych, które szczęśliwie opuściły gniazdo i rozpoczęły dorosłe życie.

Nie tyko toruńskie sokoły można podglądać on line – PGE Energia Ciepła dba i rozpowszechnia wiedzę o sokołach wędrownych również poprzez podgląd gniazd w Gdyni i Lublinie. Zaangażowanie PGE Energia Ciepła w odbudowę gatunku sokołów wędrownych w Polsce przyczynia się do zwiększenia wrażliwości zarówno pracowników, jak i mieszkańców, na otaczające nas środowisko naturalne. Liczba wejść on-line na podglądy (w Toruniu, Gdyni i Lublinie) w 2019 roku wyniosła 1 153 277; liczba użytkowników unikalnych szacowana jest na ponad 190 000.

Toruńskie sokoły można śledzić pod linkiem: http://peregrinus.pl/pl/torun-pge-podglad

pgeenergiaciepla_site