- Podeszliśmy ze zrozumieniem do nagłej potrzeby związanej z awarią, której skutkiem jest zanieczyszczenie środowiska. Udostępniliśmy na 2 miesiące nasze rezerwowe urządzenia, tj. dwie pompy zanurzeniowe, przystosowane zarówno do wodnych układów chłodzenia w elektrociepłowniach, jak i pompowania ścieków komunalnych. Będą one wykorzystane w budowanej w Warszawie pompowni zastępczej -  przejmą zadanie przepompowania do rurociągu na moście pontonowym wszystkich nieczystości, które obecnie trafiają do rzeki, w ilości ok.3,5 m3/sek. – mówi Przemysław Kołodziejak, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

- To nie pierwszy raz, kiedy wspieramy stolicę podczas awarii kolektora pod Wisłą – nasz sprzęt był wykorzystywany do tego celu w zeszłym roku. Pompa, którą udostępniliśmy, doskonale się wówczas sprawdziła, m.in. ze względu na wysoką wydajność i małą podatność na zatykanie w kanale wirnika - dodaje Marek Mazur, Zastępca Dyrektora Oddziału, Dyrektor Techniczny PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jako największa spółka na rynku ciepła w Polsce, dba o zachowanie równowagi między działalnością biznesową, inicjatywami na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. W trosce o ekologię inicjuje, wspiera i uczestniczy w przedsięwzięciach zmierzających do zachowania bioróżnorodności i poprawy stanu środowiska, którego jakość monitoruje. Realizuje m.in. program „Lasy pełne energii”, w ramach którego pracownicy z rodzinami, leśnikami i uczniami sadzą drzewa; wspiera również reintrodukcję sokoła wędrownego w Polsce.

pgeenergiaciepla_site