Ustna część przetargu odbędzie się w siedzibie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, przy ul. Hubalczyków 30 w dniu 30.09.2020 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości dostępne są:

na stronie internetowej PGE Energia Ciepła, w siedzibie PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, ul. Hubalczyków 30 w Kielcach oraz pod numerem telefonu: 602 582 456.

pgeenergiaciepla_site