• PGE Energia Ciepła prowadzi w zielonej zmianie ciepłownictwa

  25.01.2022

  PGE Energia Ciepła z Grupy PGE to największa firma ciepłownicza w Polsce. Spółka rozwija się i zmienia, uczestnicząc w trwającej transformacji ciepłownictwa. Jej główny cel to wzrost udziału energii zero- lub niskoemisyjnych w miksie energetycznym do 70 proc. do 2030 roku.

  podpisanie-umowy-na-budowe-krs-w-rzeszowie.jpg
 • Edukacja podstawą zrównoważonego rozwoju w PGE Energia Ciepła

  21.01.2022

  PGE Energia Ciepła z Grupy PGE zapewnia bezpieczeństwo energetyczne wielu Polakom, dbając o niezakłócone dostawy energii elektrycznej i ciepła przez cały rok. Zdając sobie sprawę z wyzwań stojących przed sektorem ciepłowniczym, spółka realizuje projekty edukacyjne dla odbiorców ciepła.

  pge_slider_cieplo-bez-tajemnic_28_07_vol2-1.jpg
 • Bydgoska elektrociepłownia wsparła potrzebujących w ramach programu „Dzielimy się ciepłem”

  19.01.2022

  Już po raz drugi elektrociepłownia w Bydgoszczy podzieliła się ciepłem z potrzebującymi w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”. W tej edycji dwóch beneficjentów otrzymało wsparcie finansowe na łączną kwotę 30 tysięcy złotych. Przekazane środki finansowe mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową.

  dob-i-bzpow-1.jpg
 • Wrocławska KOGENERACJA dzieli się z mieszkańcami ciepłem i dobrą energią

  18.01.2022

  KOGENERACJA należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE produkuje ciepło i energię elektryczną, ale również angażuje się w akcje na rzecz lokalnych społeczności. W 2021 roku wrocławska elektrociepłownia, za pośrednictwem Fundacji PGE, przeznaczyła na lokalne działania pomocowe blisko 400 tysięcy zł.

  obdarowani-podopieczni-wroclawskiego-centrum-opieki-i-wychowania.jpg
 • Już co drugi mieszkaniec Torunia korzysta z ciepła sieciowego

  11.01.2022

  W 2021 roku aż 56 toruńskich budynków, o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło ponad 7 MWt, zostało przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGE Toruń. Ponad połowa z nich to nowo powstałe obiekty. Pozostałe to budynki, których właściciele zdecydowali się zmienić sposób ogrzewania i podgrzania wody na ciepło sieciowe. Obecnie, co drugi mieszkaniec Torunia korzysta z ciepła sieciowego produkowanego w elektrociepłowni gazowej PGE Toruń wynika z badania przeprowadzonego przez PBS metodą CATI w sierpniu 2021 roku.

  3-ul-hubego-na-os-jar.jpg
pgeenergiaciepla_site