Informujemy, że od 2019 korzysta z dwóch portali zakupowych, w których znajdują się wszystkie postępowania publiczne i niepubliczne. Przeglądanie ogłoszeń możliwe jest po kliknięciu w linki umieszczone poniżej.

Informujemy, że aby wziąć udział w postępowaniach na portalu zakupowym SWPP2 należy być zarejestrowanym użytkownikiem. Rejestracja następuje za pośrednictwem witryny OnePlace firmy Marketplanet, która jest integralną częścią platformy zakupowej (SWPP2), Link www.oneplace.marketplanet.pl/rejestracja?supplier=PGE umożliwia bezpłatną, wstępną rejestrację Państwa firmy na platformie zakupowej Marketplanet OnePlace. Aby uzyskać pełny dostęp do procesów zakupowych i zamówieniowych Grupy Kapitałowej PGE w przyszłości, niezbędna jest rejestracja na Marketplanet OnePlace lub kontakt z biurem obsługi klienta OnePlace pod numerem +48 22 576 87 90.