PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku zgodnie z art. 9g Ustawy Prawo energetyczne uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej spółki został opublikowany projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Projekt ten podlega procesowi konsultacji zgodnie z trybem określonym w Ustawie Prawo energetyczne, a termin zgłaszania uwag określa się do dnia 22.01.2019 r. Uwagi do instrukcji można zgłaszać na formularzu (do pobrania), w formie elektronicznej na adres: osd.rybnik@gkpge.pl z tytułem maila „konsultacje IRiESD” lub w formie papierowej na adres Spółki: PGE Energia Ciepła S.A., ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik.

pgeenergiaciepla_site